Antea Group | Circular Monday

Circulaire economie is actueel binnen alle afdelingen van Antea Group. Van bouw en aanbestedingen tot beleid en infra. De circulaire pioniers dragen hun verhaal graag uit. Op Circular Monday mocht ik een aantal van hen interviewen over hun ambities, wensen, dromen én werk. Een topdag met als resultaat: een aantal mooie verhalen die Antea Group gebruikt in diverse communicatiemiddelen. Onderstaand het verhaal van Jacob.

Jacob van Haskera, projectleider natuurontwikkeling

“De natuur, dat is mijn ding. Nederland moet groener. Een betonnen stad, daar wordt niemand vrolijk van. Ik zou het fantastisch vinden als we bij een nieuwbouwproject eerst kijken naar het groene ontwerp en daar het ontwerp van de huizen op aanpassen. Gelukkig wordt ‘groen denken en doen’ steeds sexyer. Denk maar aan de ecologie in de stad, dat is een hot item.”

LIEFDE VOOR DE NATUUR

“Je hebt grijs en blauw en groen. Ik ben van heel veel groen en een beetje blauw”, lacht Jacob. Met zijn groene vingers, zijn natuurontwikkeling, landschapsinrichting en waterbouw een logische keuze binnen Antea Group.

“WE TREKKEN IN HET WEEKEND MASSAAL DE NATUUR IN OM HET GRIJS VAN DE STAD TE ONTVLUCHTEN. WAAROM BRENGEN WE DAN NIET MEER GROEN IN ONZE BEBOUWDE OMGEVING?”

“Natuur en duurzaamheid zijn voor mij onlosmakelijk aan elkaar verbonden. We trekken in het weekend massaal de bossen in omdat we ons goed voelen in de natuur, omdat we het grijs van de stad willen ontvluchten. Waarom brengen we dan niet meer groen in de bebouwde omgeving? Duurzaamheid gaat bijna altijd over bouwen, wonen en infrastructuur. Terwijl bewezen is dat mensen in een groene omgeving beter in staat zijn om zich aan te passen.”

ZOEK HET ALTERNATIEF

“Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en waterschappen hebben in Nederland een ontwikkelingsopgave. Wij helpen ze met bewust nadenken over duurzame materiaalkeuzes, minimale milieubelasting, hergebruik en afbreekbaarheid.”

“WE HEBBEN JAREN TE VEEL EN TE ZWARE MATERIALEN IN DE GROND GESTOPT. VRAAG JE AF: KAN IK OOK KIEZEN VOOR EEN SLIMME OPLOSSING VAN ANDER MATERIAAL, DUURZAMER EN MET MINDER IMPACT OP HET MILIEU?”

“We hebben jaren gehad dat er te veel en te zware materialen in de grond gestopt werden. Vaak kan het best minder, als je er maar goed over nadenkt: Waar moet deze brug of deze oevervoorziening aan voldoen? Kan ik ook kiezen voor een slimme oplossing van ander materiaal, duurzamer en met minder impact op het milieu?”

DE INVLOED VAN GELD OP EEN CIRCULAIRE ECONOMIE

“De circulaire gedachte zit verankerd in de natuur. Toch ben ik geen early adapter van de circulaire economie. Ik voel wat achterdocht want geld is een raar iets. Zolang er geld te verdienen is, dan komt die laatste druppel olie echt wel uit de bodem. De elektrische auto bijvoorbeeld, die bestond al voor de benzineauto maar is niet doorontwikkeld omdat we olie hebben gevonden. Daarom sta ik regelmatig stil bij het onderwerp duurzaamheid en vraag me af: Doen we de juiste dingen?”