Strukton Worksphere | haeppey

Voor Strukton Worksphere schreef ik teksten over haeppey: het nieuwe gezondheidslabel voor gebouwen met productieve medewerkers.

Een haeppey gebouw is een gezond gebouw

Haeppey maakt de invloed van een gebouw op de gezondheid van medewerkers meetbaar. Het instrument brengt de thema’s gezondheid, gebouw en technologie samen. Technologiebedrijf Strukton Worksphere geeft met deze vernieuwende dienstverlening gehoor aan een veelgehoorde wens van klanten.

“Haeppey levert een concrete bijdrage aan de gezondheid van medewerkers. Want een gelukkige, gezonde medewerker is bewezen productiever”, vertelt Marc Kooij, Senior Business Development Manager bij Strukton Worksphere.

Op maatschappelijk vlak groeit de aandacht voor gezonde gebouwen. Kooij: “En dat is niet verwonderlijk, want als mensen zich prettig voelen in een gebouw, zijn werkplezier en een hogere productiviteit het resultaat.” Het belang van een gezonde werkomgeving wordt erkend door werkgevers en werknemers. Een (bewezen) gezond gebouw en duurzame visie zijn medebepalend in de huidige ‘war for talent’.

Wat haeppey vernieuwend maakt, is het 5-stappenplan dat gezondheidsindicatoren vertaalt naar concrete verbeteracties. “Sensoren meten ruimtekenmerken als luchtvochtigheid, temperatuur, CO₂, licht en geluid tot op het kleinste detail. Deze ruimtedata verrijken we naar gezondheidsindicatoren. De indicatoren visualiseren we naar een plattegrond met vlekkenplan en concrete verbeteracties”, vertelt Kooij.

Lees de webteksten op www.haeppey.nl