Webteksten | VSR Groep

Voor de sites van VSR Groep schreef ik de webteksten. Om bekendheid te geven aan de nieuwe naam en de nieuwe bedrijfsstructuur kozen we voor een nieuwsbrief en persbericht. De nieuwsbrief werd naar het eigen netwerk verzonden. Het persbericht naar vakmedia. Deze opdracht was op verzoek van FPW Eindhoven.

Webteksten

Voor de webteksten dacht ik actief mee over een goede opbouw. Alle websites passen bij elkaar en spreken toch de specifieke doelgroep van elke discipline aan. Voor VSR Vastgoed Advies met ‘frontman’ Ted Rooijakkers besloten we om zijn klanten aan het woord te laten in een aantal mooie referenties.

Peter Bremmer, directeur Heavac: “Ted is het cement tussen de stenen. Hij verwoordt al onze wensen naar concrete uitvoering. Ontzorgt als het gaat om financiële, milieu en fiscale aspecten. En weet exact de juiste momenten te kiezen waarop hij ons informeert en betrekt bij het proces. Voor zo’n project is een goede relatie van groot belang en Ted is een echte relatieman.”

Een nieuwe naam!

Van Stekelenburg Rooijakkers Makelaars in Zakelijk Vastgoed draagt een nieuwe naam: VSR Makelaars. Ook Reinburg, specialist in vastgoedbeleggingen, verandert van naam. Reinburg gaat verder als VSR Capital.

Naast een nieuwe naam, koos VSR voor een nieuwe bedrijfsstructuur: de VSR Groep. De VSR Groep bestaat uit vier verschillende disciplines op vastgoedgebied. VSR Makelaars, VSR Vastgoed Advies, VSR Vastgoed Taxaties en VSR Capital. Met deze vier disciplines is de VSR Groep een full service dienstverlener op zakelijk vastgoed.

vsr vastgoed advies

vsr groep