Privacybeleid

INLEIDING

Dit privacy en cookie beleid is van toepassing op alle websites (waaronder www.mikkischrijft.nl) gecreëerd en beheerd door Mikkischrijft (KvK 66955114).

Mikkischrijft verwerkt persoonsgegevens van klanten, potentiële klanten, relaties en partners om de bezoekers van onze websites zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en in het kader van onze gestelde bedrijfsdoelen.

Persoonlijke gegevens van bezoekers en gebruikers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Heb je vragen of opmerkingen over ons Privacy en Cookiebeleid, dan kun je deze richten aan mikki@mikkischrijft.nl onder vermelding van “Privacy en Cookiebeleid”.

In dit privacy beleid leggen we uit waarom en op welke manier we je persoonsgegevens verwerken.

WIJ VERWERKEN DE VOLGENDE PERSOONSGEGEVENS

Mikkischrijft verwerkt je persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.

HET GEBRUIK VAN COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Een cookie-bestand kan informatie bevatten, die de website gebruikt om de pagina’s die je bezoekt te traceren. Cookies herkennen dus alleen devices, geen personen.

Belangrijk om te weten: Het gebruik van cookies is veilig. Cookies kunnen computers of de bestanden die op de computer staan niet beschadigen. E-mail en telemarketing acties zijn niet het gevolg van cookies. Cookies slaan geen e-mailadres of telefoonnummer op. En er wordt, met behulp van cookies, geen tot een persoon herleidbaar profiel opgebouwd. Onze cookies zijn er alleen op gericht om je te helpen bij het vinden van de juiste informatie.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Omdat iedere browser anders is, verwijzen we je voor deze mogelijkheden naar de instellingen van je eigen browser. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens meer van je surfgedrag registreren. Je kunt er echter ook voor kiezen de cookies voor de houdbaarheidsdatum handmatig van je device(s) te verwijderen. Elke browser biedt deze mogelijkheid. Ook hiervoor verwijzen we je naar je eigen browser.

Wij willen je erop wijzen dat sommige tracking cookies, die adverteerders en website-eigenaren inzicht geven in jouw interesses, kunnen worden aan- of uitgezet via www.youronlinechoices.eu/nl bij “Jouw instellingen” of http://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren. Je kunt daar ook aangeven welke bedrijven wel en welke niet jouw surfgedrag mogen vastleggen.

Op onze website worden buttons gebruikt voor sharing (simplesharebuttons.com). Lees de simplesharebuttons privacy statement voor meer informatie over waar zij die cookies voor gebruiken: https://simplesharebuttons.com/privacy/

INGESLOTEN INHOUD VAN ANDERE WEBSITES

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

WAAROM VERWERKEN WIJ JE PERSOONSGEGEVENS?

Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Om je te helpen met supportvragen.
  • Om onze dienstverlening te verbeteren.
  • Om vanuit een service- en marketingoogpunt met je te communiceren.
  • Om je vraag naar extra informatie te kunnen beantwoorden.
  • Voor het uitvoeren van de met jou gesloten overeenkomst(en).
  • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (administratie-, bewaar- en belastingplicht).

HOE LANG BEWAREN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

De gegevens worden enkel gedeeld met geautoriseerde medewerkers. Nadat de gegevens niet meer van waarde zijn of onze overeenkomst eindigt, worden je gegevens handmatig verwijderd.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Wij verkopen of verstrekken jouw persoonsgegevens niet aan derden. Behoudens wettelijke verplichtingen, zullen deze dienstverleners jouw persoonsgegevens alleen verwerken zoals overeengekomen met ons en zullen deze gegevens niet gebruiken voor eigen doeleinden.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Wij verwerken jouw gegevens omdat het wettelijk verplicht is, om te voldoen aan een gesloten overeenkomst met jou of voor een gerechtvaardigd marketingbelang. Ben je het hier niet meer eens, dan mag je je persoonsgegevens inzien, corrigeren of verwijderen. Wanneer het gaat om inzage in mogelijke persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. Je verzoek zal binnen twee weken verwerkt worden. Je kunt hiervoor contact opnemen met mikki@mikkischrijft.nl.

We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit kan via hun website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

HOE BESCHERMEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Wij nemen de bescherming van jouw persoonsgegevens erg serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij dragen zorg voor een goede beveiliging van de locatie waar wij je gegevens opslaan.

Mocht je het vermoeden hebben dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik. Meld ons dit dan via mikki@mikkischrijft.nl zodat wij hier direct op kunnen handelen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je vragen om identificatie.

WIJZIGINGEN

Mikkischrijft houdt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen direct op deze pagina worden doorgevoerd. De laatste wijzigingen dateren van 11 juni 2018. 

CONTACTGEGEVENS

Wanneer je vragen hebt over deze privacyverklaring, of een beroep wil doen op één van je wettelijke rechten, kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Mikkischrijft

Mikki Pepels
Eindhovenseweg 65
5664 HD Geldrop
06 422 22 772
mikki@mikkischrijft.nl