Maak een bladformule!

Een professioneel magazine voor je relaties? Begin met een sterke bladformule en blink uit in magazines die gelezen worden.

Bladformule

Een sterke bladformule bepaalt het succes van je magazine. Sluiten de artikelen aan op de informatiebehoefte van de lezer? Zijn de artikelen makkelijk leesbaar voor de doelgroep? Is er een goede wisselwerking tussen vakinhoudelijke artikelen en human interest? Hoe is de verhouding tussen tekst en beeld? Cruciaal voor het slagen van je magazine is naadloos aansluiten op de wensen van de lezers.

Relatiemagazine

Een relatiemagazine is een uitstekende manier om relaties op de hoogte te houden van je bedrijfsactiviteiten. Welke invulling past bij de lezer? Welke opzet boeit de lezer en welke artikelen raken? Bepaal de toegevoegde waarde van een relatiemagazine voor je organisatie. Zet kosten en baten zoveel mogelijk naast elkaar. En ga het gesprek aan met je collega’s over de zin en onzin (ja, ook dat moet je durven!), de inhoud en het uiterlijk.

Personeelsblad

Verhoog de betrokkenheid van je medewerkers en houd ze op de hoogte van de ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie. Een personeelsblad telt ook als visitekaartje. Zorg dat het op tijd verschijnt, met zorg is samengesteld en een bladformule heeft die de lezers boeit. Want of je nu uitleg geeft over nieuw organisatiebeleid, projecten voor het voetlicht wilt brengen of een collega aan het woord laat over zijn hobby: teksten moeten gelezen worden.

De kwaliteit van een artikel staat of valt met de leesbaarheid. Wil je meer weten over aantrekkelijk en doelgroepgericht schrijven? Neem contact op met Mikkischrijft.